Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

ΙΒΑΝ : GR22 0110 5410 0000 5410 0383 006
ΙΒΑΝ : GR22 0110 5410 0000 5410 0383 006
IBAN : GR9602600240000110200631711
IBAN : GR9602600240000110200631711
IBAN :GR2801710770006077146819294
IBAN :GR2801710770006077146819294
https://www.paypal.com/gr/home
https://www.paypal.com/gr/home


  • Παρακαλούμε  ακολουθείστε τις εξής οδηγίες πληρωμής:

    • Αν πραγματοποιήσετε πληρωμή Online σημειώστε ως αιτιολογία την πλήρη διεύθυνση του έργου.

    • Αν πραγματοποιήσετε πληρωμή σε κάποιο κατάστημα ζητήστε να αναγράφεται ως αιτιολογία η πλήρης διεύθυνση του έργου.

    • Αν πρόκειται για εταιρία  προσθέστε την επωνυμία η το Α.Φ.Μ της επιχείρησης.