Συντήρηση  Ανελκυστήρων   &  Ασανσέρ -  LiftTeK®

 

Η εταιρία LiftTeK αναλαμβάνει την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, η οποία πραγματοποιείται χρονικά ανάλογα με την κατηγορία του (μονοκατοικία, πολυκατοικία, νοσοκομεία, δημόσιο).

Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη, ώστε η μετακίνηση με αυτόν να γίνετε με ασφάλεια.

Η τακτική συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ελέγχει τις διατάξεις ασφαλείας και γενικά τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη του ανελκυστήρα, φροντίζει για την λίπανση και καθαρισμό των εξαρτημάτων με αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανοτήτων βλαβών και απορρυθμίσεων.

Πραγματοποιώντας τακτικά την συντήρηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του και αυξάνεται η διάρκεια του κύκλου ζωής του.

 

elevator_repairs_-40