Συντήρηση Ασανσέρ - Κόστος Συντήρησης Μόνο από 30€

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη και υποχρεωτική βάση νόμου η τακτική συντήρησή του με την οποία προλαμβάνονται οι πιθανές βλάβες και εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του ανελκυστήρα.

 

Έτσι το κόστος των μελλοντικών βλαβών και ζημιών που μπορεί να προκύψουν θα είναι μειωμένο μακροπρόθεσμα.
Η τακτική συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και συνοπτικά περιλαμβάνει:

- Οπτικό έλεγχο όλης της εγκαταστασης.
- Έλεγχο ασφαλιστικών διατάξεων.
- Έλεγχο ηλεκτρικών και μηχανικών μερών-εξαρτημάτων.
- Λίπανση.
- Καθαρισμός μηχανοστασίου και φρεατίου.
- Αποκατάσταση βλαβών.

Η επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης είναι δωρεάν και χρεώνονται μόνο τα ανταλλακτικά εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

Όλοι οι ανελκυστήρες ασφαλίζονται για ατομικες σωματικές βλάβες, σωματικές βλαβες ομάδας ατόμων, υλικές ζημιές τρίτων.
Πραγματοποιώντας τακτικά την συντήρηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του και αυξάνεται η διάρκεια του κύκλου ζωής του.

 

Φόρμα προσφοράς συντήρησης ανελκυστήρων στην θεσσαλονικη  ®