Ηλεκτρικοί Ανεκλυστήρες
SK3 M – Απεγκλωβισμός (ενσωματωμένος)

SK3 M – Απεγκλωβισμος (ενσωματωμενος)

Πίνακες Με Απεγκλωβισμό Σε Συμβατικά Ασανσέρ. Αν κοπεί το ρεύμα σας πηγαίνει στον πιο κοντινό όροφο (δεν εγκλωβίζεστε)

Σκοπός του συστήµατος απεγκλωβισµού είναι ο απεγκλωβισµός των επιβατών του θαλάµου σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Το σύστηµα απεγκλωβισµού της SEMITRON είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζοντας συνεχή λειτουργία. Λειτουργεί σε όλους τους µηχανικούς πίνακες ανελκυστήρων (µονοτάχυτους, διτάχυτους, Inverter).

Ο πίνακας απεγκλωβισμού χρησιμοποιεί μπαταρίες (οι μπαταρίες αλλάζονται κάθε 2 χρόνια) που σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος της ΔΕΗ, αφού εξετάσει τα κυκλώματα ασφαλείας πραγματοποιεί πειραματική κίνηση του κινητήρα και προς τις δύο κατευθύνσεις για να εξετάσει την κατανάλωση του ρεύματος και κατόπιν αυτόματα κινεί τον θάλαμο προς τον όροφο απεγκλωβισμού