SK3 M - Inverter
SK3 M – Inverter

SK3 M – Inverter

Χαρακτηριστικά:

Για Ασύγχρονους και Σύγχρονους (Gearless) Κινητήρες
Λειτουργία κλειστού (closed loop) και ανοιχτού βρόγχου (open loop) για ασύγχρονους κινητήρες
Λειτουργία κλειστού βρόγχου (closed loop) για σύγχρονους κινητήρες
Ισχύς 4κw – 90KW
Ρευµατοδότης 220VAC
Φωτισµός: 42 VAC – 220 VAC θάλαµο –φρεάτιο συνολικής ισχύος 1,3kw(µε ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας)
Ασφαλιστικά 110VAC (µε ασφάλεια έναντι διαρροής)
Φρένο: 55 VAC/DC – 220 VAC/DC ή Τριφασικό
Bus 220 VAC ή 110 VAC
Emergency STOP (µανιτάρι) στην πόρτα του πίνακα
Αυτόµατες θύρες όλων των τύπων (µονοφασικές µε Inverter, τριφασικές )
∆ύο βαθµίδες θερµικής προστασίας (θερµίστορ και ηλεκτρονικό θερµικό)
Αυτόµατος και χειροκίνητος απεγκλωβισµός για σύγχρονους κινητήρες
Προαιρετικός αυτόµατος απεγκλωβισµός για ασύγχρονους κινητήρες