Εγκατάσταση Ασανσέρ – Συντήρηση Ανελκυστήρων

Με τη LiftTek και τα ειδικά διαμορφωμένα πακέτα συντήρησης ανελκυστήρα, o πελάτης ξεχνάει προβληματισμούς όπως το κόστος συντήρησης του ασανσέρ του και την ποιότητα υπηρεσιών που της αναλογεί και απολαμβάνει την ασφαλή εμπειρία μετακίνησής του, έχοντας πλέον σύμμαχο του την εδώ και σχεδόν 25 χρόνια εμπειρία μας στο χώρο του ανελκυστήρα και των ανυψωτικών μηχανημάτων..

Συντήρηση Ασανσέρ

Η συντήρηση κάθε ανελκυστήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, αλλά είναι και υποχρεωτική από το νόμο. Η έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης οδηγεί στην επιτάχυνση της φθοράς και την παρουσία βλαβών αλλά και το σημαντικότερο όλων στην κατακόρυφη αύξηση της επικινδυνότητας τους..

Συμβολαίων Συντήρησης

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σε μηνιαία βάση εξασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του, καθώς και τη διατήρηση συνολικά της εγκατάστασης στο βέλτιστο λειτουργικό επίπεδο.