Δίνοντας έμφαση στον εγκέφαλο του ανελκυστήρα σας η επιλογή του πινάκα (control ) είναι μια σοβαρή υπόθεση για την LiftTek .
Κατασκευασμένος στην Ελλάδα ο πινάκας αυτός μπορεί να καλύψει με τις απεριόριστες δυνατότητες του ακόμη και το πιο απαιτητικό έργο.

SK3 M – Χωρίς Μηχανοστάσιο (MRL)
SK3 M – Χωρίς Μηχανοστάσιο (MRL)
SK3 M - Inverter
SK3 M – Inverter
SK3 M - Δυο ταχυτήτων
SK3 M – Δυο ταχυτήτων
Ηλεκτρικοί Ανεκλυστήρες
SK3 M – Απεγκλωβισμός (ενσωματωμένος)