Για ποιο λόγο ειναι απαραίτητος ο έλεγχος υπερφόρτωσης και γιατί οι σημανσεις μέγιστου βάρους – ατόμων δεν είναι επαρκείς στον ανελκυστήρα.

Για ποιο λόγο ειναι απαραίτητος ο έλεγχος υπερφόρτωσης και γιατί οι σημανσεις μέγιστου βάρους – ατόμων δεν είναι επαρκείς στον ανελκυστήρα.

πολλά άτομα ανελκυστήρας υπέρβαρο υπερφόρτωση.

Η σήμανση μεγίστου αριθμού ατόμων – βαρους στους ανελκυστήρες τις πιο πολλές φορές αγνοείται ή δεν γίνεται αντιληπτή από τους επιβαίνοντες, συνήθως λόγω βιασύνης και φωρτομένου προγράμματος.

Για να αποφευγονται τα οποια προβλήματα μπορεί να δημιουργεί η υπερφόρτωση – υπέρβαρο πρεπει να γίνεται άμμεσος έλεγχος του βαρους των ατόμων ή του φορτίου που θα μετακινηθεί με τον ανελκυστήρα.

 Η σήμανση μεγίστου αριθμού ατόμων – βαρους στους ανελκυστήρες τις πιο πολλές φορές αγνοείται ή δεν γίνεται αντιληπτή από τους επιβαίνοντες, συνήθως λόγω βιασύνης και φωρτομένου προγράμματος. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων κρίνει με βάση το μέγεθος του θαλάμου, για παράδειγμα εαν σε έναν θαλαμο 4 ατόμων (300 κιλα) χωρέσουν 5 ή 6 άτομα θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, κάτι που φυσικά είναι λάθος για αυτό και υπάρχουν οι αναγραφόμενοι περιορισμοί. Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο να διαβάζουν τη σήμανση και παρολά αυτά να την αγνοούν πιστεύοντας ότι ο ανελκυστήρας θα λειτουργήσει κανονικά. Κάποιες φορές οι σημάνσεις αποκολλούνται λογω μικροβανδαλισμών. Οι σημάνσεις πρέπει να  υπάρχουν και μεσα στον θάλαμο αλλά και εξωτερικα σε κάθε όροφο.

Λόγω των προαναφερθέντων το  μεγιστο βάρος – αριθμος ατόμων υπολογίζεται παντα λίγο παραπάνω για λόγους ασφαλείας.

Για να αποφευγονται τα οποια προβλήματα μπορεί να δημιουργεί η υπερφόρτωση – υπέρβαρο πρεπει να γίνεται άμμεσος έλεγχος του βαρους των ατόμων ή του φορτίου που θα μετακινηθεί με τον ανελκυστήρα.

Για το σκοπο αυτό υπάρχουν συσκευές (Εικόνα 1) που προσαρμόζονται στον θάλαμο ή στην εγκατάσταση και κανουν τον καταλληλο έλεχγο εφόσον είναι δυνατή η υποστήριξη τους απο τον πινακα ελέγχου του ανελκυστηρα. Σκοπός τους είναι να ενημερώνουν την κατάσταση πλήρους φορτίου και υπερφώρτοσης με τις κατάλληλες φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις για την κάθε περίπτωση. Έτσι θα γίνεται άμεσα γνωστό σε αυτες τις περιπτώσεις για το αν είναι δυνατό να εκκινήσει κανονικά ο ανελκυστήρας χωρίς να δημιουργείται προβλημα.

 

 Συσκευή ελέγχου υπερφόρτωσης. Προσαρμόζεται στα συρματόσχοινα ακριβώς πάνω από τον θάλαμο.
Εικονα 1.  Συσκευή ελέγχου υπερφόρτωσης. Προσαρμόζεται στα συρματόσχοινα ακριβώς πάνω από τον θάλαμο.

  .

 

Στην περίπτωση της υπερφόρτωσης γίνεται διακόπη του κυκλώματος έλεγχου από τον πινακα του ανελκυστήρα ώστε να μην εκκινήσει. Στην διαρκεια αυτή υπάρχει φωτεινή και ηχητική ένδειξή υπερβάρου.

Στους σύγχρονους ανελκυστήρες και στους ανελκυστήρες που συντηρούνται σωστά και πληρουν τις απαραίτητες προδιαγραφές τα  μετρά ασφαλείας ειναι αρκετά ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες, η προβληματική λειτουργία και τα ατυχήματα λόγω υπερφώρτοσης.

 

Comments for this post are closed.